SUPLEMENT BIBLIOGRÀFIC TIRANTIÀ

ANY 1999

 

ANNICCHIARICO, Annamaria, "Presenza e presenza- assenza di madonna Fiammeta e di Corella nel Tirant lo Blanc", en Estudis sobre Joan Roís de Corella (ed. Vicent Martines), Alcoi, Marfil, 1999, pp. 55-69, Col.lecció Universitas, 9.

ANYÓ OLIVER, Joaquim, "Tirant lo Blanc i les fonts de Much a do about nothing", en Estudis de Llengua y Literatura Catalanes = Homenatge a Arthur Terry, Barcelona, Publicacions de l´Abadia de Monserrat, 39 = 3, 1999, pp. 63-82.

BELTRÁN, Rafael, "Comedy and Performance in Tirant lo Blanc", en Tirant lo Blanc. New Approaches (ed. Arthur Terry), Londres, Tamesis, 1999, pp. 15-28.

GUIA, Josep i Curt WITTLIN, "Nine Problem Areas Concerning Tirant lo Blanc", en Tirant lo Blanc. New Approaches (ed. Arthur Terry), Londres, Tamesis, 1999, pp. 109-126.

HART, Thomas O., "Language and Intimicy in Tirant lo Blanch", en Tirant lo Blanc. New Approaches (ed. Arthur Terry), Londres, Tamesis, 1999, pp. 83-90.

HAUF, Albert, "The Eschatological Framework of Tirant´s African Adventure", en Tirant lo Blanc. New Approaches (ed. Arthur Terry), Londres, Tamesis, 1999, pp. 69-82.

LAWRANCE, Jeremy, "Death in Tirant lo Blanc", en Tirant lo Blanc. New Approaches (ed. Arthur Terry), Londres, Tamesis, 1999, pp. 91-107.

LIMORTI, Paül, Tirant lo Blanc i la historiografia catalana medieval. Alacant, Generalitat Valenciana, Conselleria Cultura, Educació i Ciència &endash; Institut de Cultura "Juan Gil-Albert", Diputació Provincial d´Alacant, 1999, 154 pp.

[MARTORELL, Joanot], Tirant lo Blanc. Nova antologia comentada per al batxillerat. Ed. Jordi Gàlvez. Text fixat per Martí de Riquer, amb la col.laboració de M. Josefa Gallofré, Barcelona, Edicions 62, 1999, 325 pp.

MÉRIDA, Rafel M. (1999), « Sicilia y la ficción caballeresca catalana en los siglos XIV y XV», Congresso di Storia della Corona d'Aragona (Sassari-Alghero, 1990), eds. M. G. Geloni &endash; O. Schena, Càller, Università di Cagliari &endash; Istituto di Storia Medievale, pp. 417-429.

MORANT ALMENDRO, Purín, "El Gui de Warewic al Tirant lo Blanch: análisi comparativa", en Estudis de Llengua i Literatura Catalanes = Homenatge a Arthur Terry, Barcelona, Publicacions de l´Abadia de Montserrat, XXXIX = 3, 1999, pp. 36-61.

MORROS MESTRES, Bienvenido (1999), «La difusión de un diagnóstico de amor desde la Antigüedad a la época moderna», Boletín de la Real Academia Española, 79, 276, pp. 93-150.

NIJS, Bob de, "La traducció del Tirant lo Blanch en neerlandés". Caplletra. Revista Internacional de Filologia. Tirant lo Blanc: temes i problemes de recepció i de traducció literàries, 23, tardor 1997 [1999] pp. 131-143.

PIERA, Monserrat, "Tirant lo Blanc: Rehistoricing the "Other" Reconquista", en Tirant lo Blanc. New Approaches (ed. Arthur Terry), Londres, Tamesis, 1999, pp. 44-58.

PUJOL, Josep, "Poets and Historians" in Tirant lo Blanc: Joanot Martorell´s Models and the Cultural Space of Chivalresque Fiction", en Tirant lo Blanc. New Approaches (ed. Arthur Terry), Londres, Tamesis, 1999, pp. 29-43.

RODRÍGUEZ VELASCO, Jesús D., "The Chivalresque Worlds in Tirant lo Blanc", en Tirant lo Blanc. New Approaches (ed. Arthur Terry), Londres, Tamesis, 1999, pp. 1-14.

RUBIERA MATA, María Jesús, "Tirant lo Blanc and the Muslim World in the Fiftheenth Century", en Tirant lo Blanc. New Approaches (ed. Arthur Terry), Londres, Tamesis, 1999, pp. 59-67.

SABATÉ, Glória, "Curial e Güelfa i Tirant lo Blanc davant la cavalleria de la tardor medieval", en Actes del VII Congrés de l´Asociació Hispànica de Literatura Medieval (Castelló de la Plana, 1997) (eds. S. Fortuño &endash; T. Martínez), Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, vol. 3, 1999, pp. 335-344.

 

ANOTEU
qualsevol aportació, correcció, esmena o anunci.

Envieu-lo a la següent adreça:
Rafael Beltran o Josep Izquierdo
Facultat de Filologia
Av. Blasco Ibáñez,28
Ap. Correus: 22. 097
46010-Valencia
e-mail: rafael.beltran@uv.es

RECORDEU:

TIRANT.
Butlletí informatiu i bibliogràfic
en
Parnaseo
(http://parnaseo.uv.es)