Finals matrimonials o tràgics en les novel.les medievals. Creuament d´ambigüitats al Tirant: fortuna, amor adúlter, ironia, desenganny, didàctica política i moral. Estretor del gènere novel.la aplicat al Tirant.