Presentació de nou punts entorn dels quals es pot argumetar en contra de l´autoria del Tirant atribuida a Martorell: la dedicatòria, la traducció fingida, el colofó, la quarta part "traduida" per Galba, incoherències d´estil, incoherències lèxiques, passatges repetits, plagis corellians, fraseologis, capitulació, el ms. 7811 de la BN de Madrid. Guia insisteix en l´autoria corelliana. Wittlin suggereix que si Martorell va incorporar tantes fonts com prova la bibliografia posterior a 1996, "[he] should be investigated nor only by literary historians, but by psycohologist" (p. 126). [BB AHLM, 13 / 1999]