Presentació comentada de 46 fragments del Tirant. [BB AHLM, 13 / 1999]