Sobre les representacions lúdiques i privades: la "roca", la "nau profética", l´episodi de la Vídua. [BB AHLM, 13 / 1999]