L´enemic musulmà no és l´"altre" demonitzat sinò l´Islam del segle XV. L´element turc i l´element mususlmà ibèric; diferències entre el tractament de Martorell i de Galba. [BB AHLM, 13 / 1999]