Materials de Boccaccio i de Corella diversament reciclats en la redacció del Tirant. [BB AHLM, 13 / 1999]