La funció de la història en el panorama de les fonts del Tirant. Història i traducció al pròleg. Història poetitzada, medieval i clàssica. Poesia, història i ficció: un nou espai per a la creació cavalleresca. [BB AHLM, 13 / 1999]