SUPLEMENT BIBLIOGRÀFIC TIRANTIÀ

ANY 1998 

 

ABREVIATURES:

ACTES del XIè Col.loqui AILLC: Actes de l'Onzè Col.loqui Internacional de Llengua i Litertura Catalanes (Palma, Mallorca, 8-12 setembre de 1997), a cura de Joan Mas i Vives, Joan Miralles i Monserrat, i Pere Rosselló Bover, Montserrat, Associació International de Llengua i Literatura Catalanes-Univ. de les Illes Balears-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1998, vol. I.

 

ALEMANY, Rafael i Josep-Lluís MARTOS "Llull en el Tirant lo Blanc: entre la reescriptura i la subversió", ACTES del XIè Col.loqui AILLC, pp. 129-42.

ANNICCHIARICO, Annamaria, "Voglia di pathos e un´altra Connexió: Fiammetta e Corella nel Tirant lo Blanc", Caplletra. Revista internacional de filologia, 24 [= Joan Roís de Corella i el seu temps], primavera 1998 [1999], pp. 25-44.

BELTRAN, Rafael, El conjur d'Eliseu al Tirant lo Blanc: poesia i oralitat en la literatura culta", ACTES del XIè Col.loqui AILLC, pp. 461-78.

CABOS RUIZ, Susanna i Josep GINEBRA MOLINS, "Anàlisi estadística de l'estil literari. Aproximació a l'autoria del Tirant lo Blanc", Afers, 29, 1998, pp. 185-206.
GINEBRA MOLINS, Josep: v. CABOS RUIZ.

GUIA, Josep, "Manlleus fraseològics i altres intertextualitzacions de les Històries troianes al Tirant lo Blanc", en La Sardegna e la presenza catalana del Mediterraneo = Atti del VI congresso (III Internazionale) dell´Associazione Italiana di Studi Catalani (Cagliari, 1995) (ed. Paolo Manichedda), Càller, Cooperativa Universitaria Editrice Cagliaritana, vol. 1, 1998, pp. 182-200.

HAUF, Albert, "Sinó per la fe de Jhesucrist" (Tirant lo Blanch, c. 403)", Cultura i Humanisme en les Lletres Hispàniques (s. XV-XVI) = Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, gener-juny LXXIV, 1, 1998 [1999], pp. 49-75.

MANZANARO BLASCO, Josep Miquel, Fortuna en el "Tirant lo Blanc" i en el "Curial e Güelfa", Alacant, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 1998, 164 pp.

MARTÍNEZ ROMERO, Tomás, "Funus triumpho simillimun? Consideracions al voltant de la mort i el dol per Tirant lo Blanch", Cultura i Humanisme en les Lletres Hispàniques (s. XV-XVI) = Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, gener-juny LXXIV, 1, 1998 [1999], pp. 23-48.

[MARTORELL, Joanot] Tirant lo Blanc. Ed. Isabel Grifoll, Barcelona, 1998, 371 pp., Col. Biblioteca Hermes-Clàssics Catalans.

MARTOS, Josep-Lluís: v. ALEMANY.

MÈRIDA, Rafael, "La aportación de la primera historiografía española moderna a los estudios "tirantianos" (de José de Amador de los Ríos a Marcelino Menéndez Pelayo)", Boletín de la Biblioteca Menénez Pelayo, 74, 1998, 12-32.

PIERA, Montserrat, "Llull i el concepte de la croada evangelitzadora al Tirant lo Blanc de Martorell", dins ACTES del XIè Col.loqui AILLC, pp. 113-27.

PIERA, Monserrat, "Com Tirant vencé la batalla e per força d´armes entrà en lo castell: Rape and Conquest in Tirant lo Blanc", en Actes del Vuité Col.loqui d´Estudis Catalans a Nord-Amèrica (Bloomington, 1995), Barcelona, Publicacions de l´Abadia de Monserrat, 1998, pp. 259-280.

PIERA, Montserrat, «Lletres de Batalla de mujeres en Tirant lo Blanch y Curial e Güelfa: la verbalización del discurso femenino dentro del código caballeresco», La corónica, 27.1, 1998, pp. 35-52.

STEGMANN, Tilbert Dídac, "Narrative Vermittlung und Leserpartizipation im Tirant lo Blanc", dins Ex nobili philologorum officio. Festschrift für Heinrich Bihler zu seinem 80. Geburtstag, ed. Dietrich Briesemeister, Axel Schönberger, Berlín, Domus Editoria Europaea, 1998, pp. 235-55.

______________________________________________________________________  

ANOTEU

qualsevol aportació, correcció, esmena o anunci.

Envieu-lo a la següent adreça:
Rafael Beltran o Josep Izquierdo
Facultat de Filologia
Av. Blasco Ibáñez,28
Ap. Correus: 22. 097
46010-Valencia
e-mail: rafael.beltran@uv.es

RECORDEU:

TIRANT.
Butlletí informatiu i bibliogràfic
en
Parnaseo
(http://parnaseo.uv.es)