Apunts sobre el tema de fortuna a partir del De consolatione de Boeci. Descripció del tema al Tirant i al Curial. Bibliografia general actualitzada. [BB AHLM, 13 / 1999]