"Sembla com si a mig segle vista Martorell hagués aplicat en els capítols finals de la seua obra les lògiques actuación que proposava al predicador valencià [Vivent Ferrer], només que amb unes lamentacions manllevades de les Troinaes de Sèneca... i d´alguns fragments de bona prosa corelliana...", amb l´afegit de l´element hagiogràfic, p. 26. Reflexions sobre el missathe ètic i polític del final de Tirant. [BB AHLM, 13 / 1999]