Reflexions sobre la violació en el Tirant lo Blanc com a element d´un discurs clarament masculí i exposat fins i tot per dones, com a element lligat a la conquesta de l´imperi, com a aspecte habitual en les convencions medievals i cavalleresques; en aquest sentit, la novel.la ja no es considera "moderna" sinò que insereix l´autor en la seua època.[BB AHLM, 12, 1998]