Interpretació de l´obra de Martorell a partir dels elements lul.lians que engloba. [BB AHLM, 12, 1998]