Relacions entre les obres de Martorell i de Corella i les respectives tècniques creatives; tots dos empraren la retòrica clàssica i escriuen a l´ombra de la Fiammeta de Boccaccio. [BB AHLM, 13 / 1999]