Análisi del sermó de Tirant davant els moros (capítol 403): el preàmbul, el context exegètic de Mt. 22, 1-14, fonamentació teològica, polèmica antimusulamana, Crist contra Mahoma, la fe com a llumde l´intel.lecte i com a arma de combat. [BB AHLM, 13 / 1999]