Introducció, taules cronològiques i versió al català modern d´una sel.lecció. [BB AHLM, 12, 1998]