Enumeració de parèmies repetides i estudi. Paral.lelismes amb Corella. [BB AHLM, 13 / 1999]