El discurs d´Eliseu al cap. 262 del Tirant analitzat com una seqüència de set clàusules; estructura oral i recerca de paral.lelismes. [BB AHLM, 12, 1998]