TIRANT, 9

(2006)

 


 

Articles

Rafael BELTRÁN, “Tirant lo Blanc”, novela realista y documental

Josep HERNÀNDEZ I ORTEGA, L'amor hereos en l'esquema d'amor i mort de quatre heroïnes medievals

Teresa IZQUIERDO ARANDA, La representació del Sagrat Palau de Constantinoble al “Tirant lo Blanc”: noves aportacions per al coneixement d’una arquitectura desapareguda

Jordi REDONDO, La tria de Constantinoble al Tirant lo Blanc: ficció literària o manlleu a la realitat?

Emilio José SALES DASÍ, La imitación en las continuaciones ortodoxas del “Amadís”. II. Las aventuras bélicas y maravillosas


 

Ressenyes

 

 

Rafael BELTRÁN, “Tirant lo Blanc”, de Joanot Martorell, Madrid, Síntesis, 2006 (Rosanna CANTAVELLA)

 

Victoria CIRLOT, Figuras del destino: mitos y símbolos de la Europa medieval, Madrid, Siruela, 2005 (Paula TUSET)

 

Robert FRIEDLEIN i Sebastian NEUMEISTER (eds.), Vestigia Fabularum. La mitologia antiga a les literatures catalana i castellana entre l'Edat mitjana i la moderna, Barcelona, PAM, 2004 (Laura GARRIGÓS)

 

Giuseppe GRILLI, Literatura caballeresca y re-escrituras cervantinas, Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 2004 (Maria Alessandra GIOVANNINI)

 

Sofía CARRIZO RUEDA y José Manuel LUCÍA MEGÍAS (coords.), Letras, núms. 50-51 (Monográfico sobre Libros de caballerías. El "Quijote". Investigación y Relaciones), 2005 (Ana BUENO)

 

Emilio José SALES DASÍ, Antología del ciclo del “Amadís de Gaula”, Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 2005 (Cristina MARTÍNEZ)

 

 

 

 


Notes

Projecte de tesi de Susana Camps: Diego de Gumiel, impressor i editor de traduccions (1494-1517) (UAB)

Tirant lo Blanc contat als infants, per Rosa Navarro Durán, amb il·lustracions de Francesc Rovira, València, Marjal, 2005


Suplement bibliogràfic 2006

Suplement bibliogràfic 2006


 

Esperem els vostres textos, articles, notes i ressenyes