TIRANT, 12

(2009)

 


 

Articles

 

Eduard BAILE, Repertori d'aliments en el Tirant lo Blanc: “e dinaren-se ab molt gran plaer”

Ana Carmen BUENO SERRANO, La penitencia de Amadís de Gaula en el Florisando de Páez de Ribera a la luz del folclore

María CODURAS BRUNA, Listas y libros de caballerías: una nómina de cruzados de las Sergas de Esplandián en el Lisuarte de Grecia

Antonio CONTRERAS MARTÍN, Focalización y modalidad en el Lanzarote del Lago (ms. 9611 BNE)

Lucila LOBATO OSORIO, Del caballero épico al caballero novelesco: acercamiento a la evolución del personaje

Elami ORTIZ-HERNÁN PUPARELI, La escritura femenina española del siglo XVI y los paradigmas usados por Beatriz Bernal en Cristalián de España

Óscar PEREA RODRÍGUEZ, Un nuevo ejemplar del Amadís de Gaula veneciano de 1533 en la Biblioteca de la Universidad de Arkansas


 

Notes

 

Joan Ignasi SORIANO ASENSIO, Les relacions entre el Tirant lo Blanc i l' Amadís de Gaula: primeres notes per a un estat de la qüestió

María del Rosario VALENZUELA MUNGUÍA, Pervivencia de la oralidad en la obra de Garci Rodríguez de Montalvo: los cuatro libros de Amadís de Gaula y las Sergas de Esplandián


 

Ressenyes

 

ANÒNIM, CURIAL E GÜELFA, ed. Antoni FERRANDO, Tolosa, Anacharsis, 2007; i CURIAL & GUELFE, traduït per Jean-Marie BARBERÀ, Tolosa, Anacharsis (Joaquim MARTÍ MESTRE) [*Més informació sobre l'edició]

[TRADUCCIÓ AL JAPONÉS] Joanot MARTORELL, Martí JOAN DE GALBA, Tirant lo Blanc. Traducció completa, per Ko TAZAWA, Tokio, Iwanami, 2007, 1023 pp. (Ayako SAITOU)

[TRADUCCIÓ AL JAPONÉS] Text de la ressenya en japonés [*Portada i més informació]

Rafael M. MÉRIDA JIMÉNEZ, La aventura de «Tirant lo Blanch» y de «Tirante el Blanco» por tierras hispánicas, Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 2006 (Ana Carmen BUENO SERRANO)

Joanot MARTORELL, Tirant lo Blanc, adaptació [teatral] de Pasqual ALAPONT, dibuixos de Panxi VIVÓ, Alzira, Bromera, 2006 (Jeroni MÉNDEZ)

MÉMOIRE DES CHEVALIERS. Édition, diffusion et réception des romans de chevalerie du XVIIe au XXe siècle, eds. Isabelle DIU, Élisabeth PARINET y Françoise VIELLIARD, París, École des Chartes, 2007 (María CODURAS BRUNA)

LANZAROTE DEL LAGO, ed. Antonio CONTRERAS MARTÍN y Harvey L. SHARRER, Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 2006 (Laura GARRIGÓS)

Juan DE SILVA, Policisne de Boecia, ed. Emilio José SALES DASÍ, Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 2008 (Laura GARRIGÓS)


 

Varia

 

TIRANT LO BLANC AL TEATRE: Dossier de les representacions del Grup CRIT (lectura dramatitzada i espectacle)


 

Novetats

 

TRADUCCIÓ A L'ALEMANY: CURIAL UND GUELFA: EIN KATALANISCHER RITTERROMAN (traducció d'Alexander FIDORA; amb una introducció de Gret SCHIB TORRA), Barcelona-Berlín, Barcino-LIT Verlag, 2008

Joanot MARTORELL, Contes d'amor de “Tirant lo Blanc”, a cura de Rafael M. MÉRIDA JIMÉNEZ, Barcelona, La Magrana, 2009

LIVRE DU CHEVALIER ZIFAR: TRADUCCIÓ AL FRANCÉS per Jean-Marie BARBERÀ (comentat per Juan Manuel CACHO BLECUA), Toulouse, Monsieur Toussaint Louverture, 2009

Francesc MASSIP, "Espectacle cavalleresc i context escènic en Tirant lo Blanc", dins el seu A cos de rei. Festa cívica i espectacle del poder reial a la Corona d'Aragó, Valls, Cossetània, 2010, cap. VII, pp. 149-174

Monogràfic de CABALLERÍAS dins Revista Destiempos, 23 (2009-2010)


Tesis

M. Àngels Fuster Ortuño, Curial e Güelfa multilingüe. Traducció a l'espanyol de Curial e Güelfa tenint en compte les seues traduccions a l'espanyol i a l'anglés publicades durant els segles xx i xxi. Eines per a l'anàlisi multilingüe de clàssics literaris catalans i romànics (Universitat d'Alacant, 2009)


 

Suplement bibliogràfic

 

Suplement bibliogràfic 2009

 


 

Esperem els vostres textos, articles, notes i ressenyes