Joanot Martorell, Contes d’amor de “Tirant lo Blanc”, a cura de Rafael M. Mérida Jiménez, Col·lecció ‘Les ales esteses’, 262, Barcelona, La Magrana, 2009, 269 pp.
 
ISBN: 978-84-9867-424-8
 
 
Pròleg de l’editor (“Els mil i un amors de Joanot Martorell”), quinze relats, edició del text, glossari i bibliografía a càrrec de Rafael M. Mérida.
 
 
Més informació: http://www.ub.edu/cdona/publicacions_altres.htm