Curial & Guelfe, traducció de Jean-Marie Barberà, 
Toulouse, Anacharsis, 2007
 
 
Pàgina de l’editor i presentació de l’obra: 
 
http://www.lekti-ecriture.com/editeurs/CURIAL-ET-GUELFE.html , 
 
Exemples de nombroses pagines traduïdes:
 
http://books.google.com/books?id=kh7g7fc7MGkC&pg=PA39&dq=%22à+quel+terrible+
 
Audio amb passatge de lectura en francés: 
 
http://www.lechoixdeslibraires.com/media/c-70625-226759027589693.mp3  . 
 
 
Referència al portal de les «Belles Lettres»:
 
http://www.bldd.fr/Store/Index.Asp?Editeur=ANA&titre=curial&auteur=&isbn=&ac

 

 
Pàgina de amazon.fr :
 

http://www.amazon.fr/Curial-Guelfe-Anonyme/dp/2914777337/ref=sr_1_1?ie=UTF8&