TIRANT, 2

(1999)


Textos

Juan de MANDAVILA, Libro de las maravillas del mundo (Valencia, 1540)

Articles
Rafael BELTRAN, "Huellas de oraciones religiosas en Tirant lo Blanc"

Laura GALLEGO, "La difusión oral del Amadís de Gaula"

Jaume TURRÓ, "Una cort a Barcelona per a la literatura del segle XV" [Joanot Martorell i Carles de Viana]

 
Ressenyes
Curt WITTLIN, "Ressenyes del llibres de Limorti, Siviero y Terry"

Suplement bibliogràfic
Suplement bibliogràfic tirantià (1999) 

Novetats bibliogràfiques
Paül LIMORTI I PAYÀ, "Tirant lo Blanc" i la historiografia catalana medieval (Alacant, 1999)

"Tirant lo Blanc": New Approaches, ed. Arthur Terry (Londres, 1999)


Esperem els vostres textos, articles, notes i ressenyes

© 1999  José Luis Canet y Rafael Beltrán