Suplement Bibliogràfic Tirantià 2004

 

Glòria Sabaté

Universitat de Barcelona

 

Anyó, Joaquim, «Tirant lo Blanc» i Shakespeare: les fonts «Much ado about nothing», València, Universitat de València, 2004, 288 pp., Col. Biblioteca Sanchis Guarner, 63.

 

 Anyó i Oliver, Joaquim, Tirant lo Blanc i Shakespeare: les fonts de Much Ado About Nothing (ed. <pròl.> Albert Hauf), Alacant - Barcelona, Institut Interuniversitari de Filogia Valenciana - Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2004, 288 pp., Col. Biblioteca Sanchis Guarner, 63.

 

Estruch, Lurdes, «L'episodi artúric del Tirant: mise en abyme argumental o senzillament estructural?», Boletín de la Real Academia de las Buenas Letras de Barcelona, XLIX, (2004), pp. 171-188.

 

Ferrando, Antoni, «Els desenvolupaments quatrecentistes de la llegenda de l'emperadriu d'Alemanya, amb atenció especial a Philopertus et Eugenia i a la versió del Curial e Güelfa», en La cultura catalana en projecció de futur. Homenatge Josep Massot i Muntaner (eds. G. Colón - T. Martínez - Mª P. Perea), Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, 2004, pp. 187-214.

 

Gonzálvez, Héctor, «Els models cavallerescos en el Curial e Güelfa», en Vestigia fabularum. La mitologia antiga a les literatures catalana i castellana entre l'edat mitjana i la moderna (eds. R. Friedlein - S. Neumeister), Barcelona, Curial - Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2004, pp. 31-48, Textos i Estudis de Cultura Catalana, 98.

 

Grilli, Giuseppe, «Els herois de la guerra de Troia i el seu retorn a la literatura en les novel̦les de cavalleries», en Vestigia fabularum. La mitologia antiga a les literatures catalana i castellana entre l'edat mitjana i la moderna (eds. R. Friedlein - S. Neumeister), Barcelona, Curial - Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2004, pp. 95-112, Textos i Estudis de Cultura Catalana, 98.

 

Hauf, Albert, «Làquesis: la personificació de la seducció en el Curial e Güelfa», en Letteratura cavalleresca tra Italia e Spagna (da «Orlando» al «Quijote»). Literatura caballeresca entre España e Italia (del «Orlando» al «Quijote») (eds. <Dir.> J. Gómez-Montero - Bernhard König. <Ed.> Folke Gernet), Salamanca, SEMYR. Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas - CERES de la Universidad de Kiel, 2004, pp. 261-284, Publicaciones del SEMYR. Actas, 3.

 

Hinojosa Montalvo, José, «Cristianos contra musulmanes: la situación de los mudéjares», en Conflictos sociales, políticos e intelectuales en la España de los siglos XIV y XV. XIV Semana de Estudios Medievales (Nájera, 4-8 de agosto de 2003) (ed. <Coord.> José Ignacio de la Iglesia Duarte), Logroño, Gobierno de la Rioja. Instituto de Estudios Riojanos, 2004, pp. 335-392, Actas.

 

  Martínez Pérez, Antonia, «El mito artúrico en la literatura caballeresca catalana: La Faula y Tirant lo Blanc», en Europa y sus mitos (eds. F. Carmona Fernández - M. García Cano), Murcia, Universidad de Murcia - Museo de la Universidad de Murcia, 2004, pp. 143-158.

 

 

[Martorell, Joanot (Martí Joan de Galba)] Tirant lo Blanch. Eds. Albert Hauf - Vicent Josep Escartí - Anna Isabel Peirats , València, Tirant lo Blanch, 2004, 2 vols., 2724 pp.