Suplement Bibliogràfic Tirantià 2003

 

Glòria Sabaté

Universitat de Barcelona

 

AGUILAR ÀVILA, Josep Antoni, «"Posant les virtuts devant los vicis": Joan de Gal.les, font del Tirant lo Blanch», Llengua & Literatura, 14, 2003, pp. 241-282.

ANYÓ I OLIVER, Joaquim, «Entorn del Tirant lo Blanc a Constantinoble», Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, XVLII= Miscel.lània Joan Veny, 3, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2003, pp. 65-83.

BUTINYÀ, Júlia, «Barcelona, Nápoles y Valencia: tres momentos del Humanismo en la Corona de Aragón», Revista de Filología Románica, Annex III, 2002, pp. 91-107.

BUTINYÀ, Júlia, «Una nova font de Lo somni de Bernat Metge: Horaci», Professor Joaquim Molas. Memòria, Escriptura, Història, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1, 2003, pp. 215-233.

GONZÀLVEZ, Héctor, «La traducció com a salconduit ficcional: les innovacions del Tirant lo Blanc i del Curial e Güelfa», Momenti di Cultura Catalana in un Millennio. Atti del VII Convegno dell'AISC (Napoli, 22-24 maggio 2000), eds. Anna Maria Compagna &endash; Alfonsina De Benedetto &endash; Núria Puigdevall, Nàpols, Liguori Editore, I, 2003, pp. 187-200.

GRILLI, Giuseppe, «Els herois de la guerra de Troia i el seu retorn a la literatura en les novel.les de cavalleries», Vestigia fabularum. La mitologia antiga a les literatures catalana i castellana entre l'Edat Mitjana i la Moderna, eds. Roger Friedlein - Sebastian Neumeister, Curial Edicions Catalanes-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2004, pp. 95-111.

GUIA, Josep, «Dades documentals d'interès literari (València, segle XV)», Momenti di Cultura Catalana in un Millennio. Atti del VII Convegno dell'AISC (Napoli, 22-24 maggio 2000), eds. Anna Maria Compagna &endash; Alfonsina De Benedetto &endash; Núria Puigdevall, Nàpols, Liguori Editore, I, 2003, pp. 201-222.

HAUF, Albert, «Segons que diu lo gloriós sant Lluch: l'art d'interpretar els textos à la carte», Professor Joaquim Molas. Memòria, Escriptura, Història, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1, 2003, pp. 555-571.

MARTÍNEZ ROMERO, Tomàs, «De Lo somni de Joan Joan a la Vesita d'Herèdia amb consideracions sobre Corella i el Tirant», Momenti di Cultura Catalana in un Millennio. Atti del VII Convegno dell'AISC (Napoli, 22-24 maggio 2000), eds. Anna Maria Compagna &endash; Alfonsina De Benedetto &endash; Núria Puigdevall, Nàpols, Liguori Editore, I, 2003, pp. 351-374.

MINERVINI, Vincenzo, «Comunicare in letteratura fra XIV e XV secolo», Momenti di Cultura Catalana in un Millennio. Atti del VII Convegno dell'AISC (Napoli, 22-24 maggio 2000), eds. Anna Maria Compagna &endash; Alfonsina De Benedetto &endash; Núria Puigdevall, Nàpols, Liguori Editore, I, 2003, pp. 327-338.

MINERVINI, Vincenzo, «J. Martorell fra R. Llull e L. Manfredi: incontri, interferenze, traduzioni», La lingua del mercoledì. La tecnica, il manuale, la lingua, ed. M. Colotti, Bari, Facoltà di Scienze della Formazione-Facoltà di Lettere e Filosofia, V, 2003, pp. 51-60.

Novelas caballerescas del siglo XV. Ed. Anton M. Espadaler, Madrid, Espasa Calpe, 2003, col. Biblioteca de Literatura universal. [traducció castellana moderna de la Història de Jacob Xalabín per Glòria Sabaté i Lourdes Soriano, reedició de la traducció de Pere Gimferrer del Curial e Güelfa, reedició de la versió del Tirant lo Blanc de Diego de Gumiel].

PERUJO MELGAR, Joan M., «Difusió de motius de la llegenda de Troia: traducció i reinterpretació», Vestigia fabularum. La mitologia antiga a les literatures catalana i castellana entre l'Edat Mitjana i la Moderna, eds. Roger Friedlein - Sebastian Neumeister, Curial Edicions Catalanes-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2004, pp. 13-29.

SALES DASÍ, Emilio, «Ver y mirar en los libros de caballerías», Thesaurus. Boletín del Instituto Caro y Cuervo, 54, 1999 (2002), pp. 1-32.

WITTLIN, Curt, ressenya de Pujol, Josep, La memòria literària de Joanot Martorell. Models i escriptura en el "Tirant lo Blanc", Barcelona: Curial /Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002", Catalan Review, XVI, 1-2 (2002), pp. 299-307.