LA CAVALLERIA DE LES DONES:

Una bibliografia com a invitació

 

Rafael M. Mérida Jiménez

(Univ. de Puerto Rico, Río Piedras)

 

De vegades, entre alguns estudiants i estudiosos, la literatura cavalleresca medieval sembla encara llegida i interpretada com un gènere creat per homes i destinat al consum exclusiu dels homes. Aquells de nosaltres, però, que hem dedicat un cert temps a esbrinar aspectes creatius, històrics i ideològics de les ficcions hispàniques dels segles XIV,XV i XVI, sabem que aquesta idea és falsa, car la importància i la funcionalitat de les representacions femenines en moltes d'aquestes obres ens confirmen, de manera irrefutable, la hipòtesi contrària. Per raons tan òbvies com l'alfabetització, la difusió impresa, el patrocini o l'augment qualitatiu i quantitatiu de certs grups benestants, entre altres factors, la progressiva incorporació de les dones a la cultura cavalleresca va esdevenir un fet sociològic que, també, s'insereix dins una espectacular evolució de la seva retòrica -fins el punt que en part pot aclarir-la- a partir de mitjans segle XV.

Ni que no siguin poques les investigacions dedicades a avaluar algunes d'aquestes dimensions, trobo que la feina pendent mereix la nostra consideració. Per aquest motiu, lligat a la generositat i interés del prof. Rafael Beltran, Ès que he preparat aquesta bibliografia mÌnima, que voldria convertir-se en renovada invitació entre aquells estudiants i estudiosos que vulguin aprofondir en un tema tan atractiu i valuós. I també, per descomptat, voldria ésser un modest regal per a tots aquells i aquelles que recorden o estimen Carmesina i Oriana tant com Tirant i Amadís.

Hom veurà que la tria acull tradicions catalanes i castellanes, fins i tot lligades a obres que no associem habitualment a les ficcions cavalleresques. Crec, tanmateix, que totes aquestes referències ens poden ajudar a desenvolupar noves interpretacions i a potenciar relectures d'aquests clàssics, masculins i femenins alhora. I d'això es tracta!

 

*****************

 

1. Cultura literària

Batlle, Carme, i Teresa-M. Vinyoles, "La culture des femmes en Catalogne au Moyen Age tardif", dins La femme dans l'histoire et la société méridionales, Montpellier:Fédération Historique du Languedoc Méditerranéen, 1995, pp. 129-150.

Beceiro Pita, Isabel, "La mujer noble en la Edad Media castellana", dins La condición de la mujer en la Edad Media, ed. Y.-R. Fonquerne i A. Esteban, Madrid: Casa deVelázquez-Universidad Complutense, 1986, pp. 289-313.

Beceiro Pita, Isabel, "Educación y cultura en la nobleza (siglos XIII-XV)", Anuario de Estudios Medievales, 21 (1991), pp. 571-589.

Beceiro Pita, Isabel, "Modelos de conducta y programas educativos para la aristocracia femenina (siglos XII-XV)", dins De la Edad Media a la Moderna: Mujeres, educación y familia en el ámbito rural y urbano, ed. M.ª T. López Beltrán, Málaga: Universidad, 1999, pp. 37-72.

Campo, M.ª Victoria, "La poncella de Francia: una versión castellana de la historia de Juana de Arco", dins Literatura Medieval. Actas do IV Congresso da A.H.L.M., Lisboa: Cosmos, 1993, vol. IV, pp. 361-365.

Campo, M.ª Victoria, "Modelos para una mujer modelo: los libros de Isabel la Católica", dins Actas del IX Simposio de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada, Zaragoza: Universidad, 1994, vol. I, pp. 85-94.

Cantavella, Rosanna, "Lectura i cultura de la dona a l'Edat Mitjana: opinions d'autors en català", Caplletra, 3 (1988), pp. 109-117.

Cátedra, Pedro M., "Lectura femenina en el claustro (España, siglos XIV-XVI)", dins Des femmes et des livres.France et Espagnes, XIVe-XVIIe siècle, ed. D. de Courcelles, Paris: École des chartes, 1999, pp. 7-53.

Cingolani, Stefano M., "Nos en leyr tales libros trobemos plazer e recreacion. L'estudi sobre la difusió de la literatura d'entreteniment a Catalunya els segles XIV i XV", Llengua & Literatura, 4 (1990-1991), pp. 39-127.

Cortijo Ocaña, Antonio, "Women's Role in the Creation of Literature in Catalonia at the End of the Fourteenth and Beginning ofthe Fifteenth Century", La corónica, 27 (1998), pp.7-20.

Courcelles, Dominique de, "Recherches sur les livres et les femmes en Catalogne aux XVe et XVIe siècles", dins Des femmes et des livres. France et Espagnes, XIVe-XVIIe siècle, ed. D.de Courcelles, Paris: École des chartes, 1999, pp. 95-114.

Echevarría, Ana, Catalina de Lancaster, reina regente de Castilla (1372-1418), Hondarribia: Nerea, 2002.

Fernández de Córdova Miralles, Álvaro, La Corte de Isabel I. Ritos y ceremonias de una reina (1474-1504), Madrid: Dykinson, 2002.

Ferrando Francés, Antoni, "Un precedent del bilingüisme literari valencià: la tertúlia d'Isabel Suaris a la València quatrecentista", Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 39 (1979-1982), pp. 105-131.

Ferrer Gimeno, M.ª Rosario, "Mujeres y libros en Valencia (1416-1474)", Estudis Castellonencs, 6 (1994-1995), pp. 515-523.

García Herrero, M.ª Carmen, Las mujeres en Zaragoza en el siglo XV, Zaragoza: Ayuntamiento, 1990.

Gómez Molleda, M.ª Dolores, "La cultura femenina en la época de Isabel la Católica", Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 61 (1955), pp. 137-195.

Goodman, Jennifer R.,, "The Lady with the Sword: Philippa of Lancaster and the Chivalry of the Infante Dom Henrique (Prince Henry the Navigator)", dins Queens, Regents and Potentates, ed. T. M. Vann, Sawston: Academia, 1993, pp. 149-165.

Graña Cid, M.ª del Mar, "Mujeres y educación en la prerreforma castellana: los colegios de doncellas", dins Las sabias mujeres. Educación, saber y autoría (siglos II-XVII), ed. M.ª M. Graña Cid, Madrid: Al-Mudayna, 1994, pp. 117-146.

Graña Cid, M.ª del Mar, "Mujeres perfectas, mujeres sabias. Educación, identidad y memoria (Castilla, siglos XV-XVI)", dins De leer a escribir I, ed. C. Segura Graíño, Madrid: Al-Mudayna, 1996, pp. 123-154.

Graña Cid, M.ª del Mar, "Palabra escrita y experienciafemenina en el siglo XVI", dins Escribir y leer en el siglo de Cervantes, ed. A. Castillo, Barcelona: Gedisa, 1999, pp.211-242.

Hillgarth, J. N., "Un inventario del rey Jaime III de Mallorca (1349) y otros documentos sobre la dinastía", Estudios Lulianos, 30 (1990), pp. 57-74.

Lavado Paradinas, Pedro, "Imágenes de la vida cultural delas mujeres medievales", dins Las sabias mujeres II (siglos III-XVI). Homenaje a Lola Luna, ed. M.ª M. Graña Cid, Madrid: Al-Mudayna, 1995, pp. 217-239.

Lunenfeld, Marvin, "Isabella I of Castile and the Company of Womenin Power", Historical Reflections, 4 (1977), pp. 207-229.

Mahn-Lot, Marianne, "Le mecenat d'Isabelle la Catholique", Revue Historique, 177 (1987), pp. 289-307.

Marín Pina, M.ª Carmen, "La mujer y los libros de caballerías. Notas para el estudio de la recepción del género caballeresco entre el público femenino", Revista de Literatura Medieval, 3 (1991), pp. 129-148.

Michael, Ian, "From Her Shall Read the Perfect Ways of Honour:Isabel of Castile and Chivalric Romance", dins The Age of Catholic Monarchs (1474-1516), ed. A. Deyermond i I. MacPherson,Liverpool: University, 1989, pp. 103-112.

Pérez de Tudela y Velasco, M.ª Isabel, "La mujer castellano-leonesa del pleno Medievo. Perfiles literarios, estatuto jurídico y situación económica", dins Las mujeres medievales y su ámbito jurídico. Actas de las segundas jornadas de investigación interdisciplinaria, Madrid: Universidad Autónoma, 1990, pp. 59-77.

Renedo, Xavier, "Llegir i escriure a la tardor de l'Edat Mitjana", dins Actes del IX Col.loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Barcelona: Abadia de Montserrat, 1993, vol. II, pp. 209-222.

Riquer, Isabel de, "Los libros de Violante de Bar", dins Las sabias mujeres. Educación, saber y autoría (siglos II-XVII), ed. M.ª M. GraÒa Cid, Madrid: Al-Mudayna,1994, pp. 161-173.

Ruiz-Domènec, José Enrique, El despertar de lasmujeres. La mirada femenina en la Edad Media, Barcelona: Península, 1999.

Sánchez Cantón, Francisco Javier, Libros, tapices y cuadros que coleccionó Isabel la Católica, Madrid: C.S.I.C., 1950.

San Miguel Pérez, Enrique, Isabel I de Castilla, 1474-1504, Palencia: Diputación, 1998.

Segura Graíño, Cristina, "Las sabias mujeres de lacorte de Isabel la Católica", dins Las sabias mujeres.EducaciÛn, saber y autoría (siglos II-XVII), ed.M.ª M. Graña Cid, Madrid: Al-Mudayna, 1994, pp.175-187.

Vann, Theresa M., "The Theory and Practice of Medieval Castilian Queenship", dins Queens, Regents and Potentates, ed. T. M.Vann, Sawston: Academia, 1993, pp. 125-147.

Vellón Lahoz, Xavier, "L'oralitat en la cultura burgesa: literatura i tertúlies femenines a la Baixa Edat Mitjana", Catalan Review, 12 (1998), pp. 73-87.

Vigier, Françoise, "Public féminin et production littéraire en Espagne, du milieu du XVe siècle au début du XVIe. Traités de défense des femmes et roman sentimental", dins Images de la femme en Espagne aux XVIe et XVIIe siècles, ed. A. Redondo, Paris: Sorbonne Nouvelle, 1994, pp. 103-115.

Vinyoles i Vidal, Teresa-M., "L'esdevenir quotidià: treball i lleure de les dones medievals", dins Més enllà del silenci: les dones a la Història de Catalunya, ed. M.Nash, Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1988, pp. 73-89.

 

2. Imatges literàries

2.1. Literatura castellana

Altamirano, Magdalena, "La doncella guerrera, ¿romance paralelístico?", dins Caballeros, monjas y maestros en la Edad Media, ed. L. von der Walde et al., México: U.N.A.M., 1996, pp. 33-46.

Biglieri, Aníbal A., "Godos, hunos y amazonas y los extremos del mundo en la obra de Alfonso X", dins Caballeros, monjas y maestros en la Edad Media, ed. L. von der Walde et al., México: U.N.A.M., 1996, pp. 455-465.

Brandenberger, Tobias, "El episodio amazónico del Libro de Alexandre. Fondo, fuentes, figuración", Zeitschrift für romanische Philologie, 110 (1994), pp. 432-466.

Brandenberger, Tobias, Literatura de matrimonio (PenÌnsula Ibérica, s. XIV-XVI), Zaragoza: Libros Pórtico-Hispanica Helvetica, 1996.

Campos GarcÌa Rojas, Axayacatl, "La infanta Melia: un caso de vida salvaje, intelectualidad y magia en Las sergas de Esplandián", dins Proceedings of the Ninth Colloquium, ed. A. M. Beresford, London: Queen Mary and Westfield College, 2000, pp. 135-144.

Delpech, François, "La doncella guerrera: chansons, contes, rituels", dins Formas breves del relato, ed. Y.-R. Fonquerne i A. Egido, Zaragoza: Universidad, 1986, pp. 57-86.

García Velasco, Antonio, La mujer en la literatura medieval española, Málaga: Aljaima, 2000.

Gascón-Vera, Elena, "La ambigüedad en el concepto del amor y de la mujer en la prosa castellana del siglo XV", BoletÌn de la Real Academia Española, 49 (1979), pp. 119-155.

Gerli, E. Michael, "La religión del amor y el antifeminismo en las letras castellanas del siglo XV", Hispanic Review, 49 (1981), pp. 65-86.

González, Cristina, "Tres mujeres desamparadas: Dido, Beatriz y Nobleza", Thesaurus, 43 (1988), pp. 105-111.

Haro, Marta, "La mujer en la aventura caballeresca: dueñasy doncellas en el Amadís de Gaula", dins Literatura de caballerÌas y orígenes de la novela, ed. R. Beltrán, València: Universitat, 1998, pp. 181-217.

Haywood, Louise M., "The Princess and the Unicorn: Arthur, Prince of Wales, and Catherine of Aragon?", dins The Medieval Mind. Hispanic Studies in Honour of Alan Deyermond, ed. I. Macpherson i R. Penny, London: Tamesis, 1997, pp. 189-204.

Impey, Olga T., "El planto de una amazona sentimental: Pantasilea llorando a Pantasilea", Revista de Literatura Medieval, 7 (1995), pp. 137-158.

Irizarry, Estelle, "Echoes of the Amazon Myth in Medieval Spanish Literature", dins Women in Hispanic Literature. Icons and FallenIdols, ed. B. Miller, Berkeley: University of California, 1983, pp. 53-66.

Maleval, Maria do Amparo Tavares, Rastros de Eva no Imaginârio Ibérico (séculos XII a XVI), Santiago de Compostela: Laiovento, 1995.

Marín Pina, M.ª Carmen, "Aproximación al tema de la virgo bellatrix en los libros de caballerías españoles", Criticón, 45 (1989), pp. 81-94.

Mérida Jiménez, Rafael M., "Elogio y vituperio de la mujer medieval: hada, hechicera y puta", dins Actas del IX Simposio de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada, Zaragoza: Universidad, 1994, vol. I, pp. 269-276.

Mérida Jiménez, Rafael M., "Funcionalidad ética y estética del hada medieval en el Amadís de Gaula y en las Sergas de Esplandián", dins Actas do Congresso Internacional Bartolomeu Dias e a sua época, Porto: Universidade, 1989, vol. IV, pp. 475-488.

Mérida Jiménez, Rafael M., "Tres gigantas sin piedad: Gromadaça, Andandona y Bandaguida", dins Literatura de caballerÌas y orígenes de la novela, ed. R.Beltrán, València: Universitat, 1998, pp. 219-233.

Mérida Jiménez, Rafael M., "Mujeres y literaturas de los Medioevos ibéricos: voces, ecos y distorsiones",Estudis Romànics, 22 (2000), pp. 155-176.

Muriel Tapia, M.ª Cruz, Antifeminismo y subestimación de la mujer en la literatura medieval castellana, Cáceres: Guadiloba, 1991.

Sales, Emilio J., "California, las amazonas y la tradición troyana", Revista de Literatura Medieval, 10 (1998), pp.147-167.

Sales, Emilio J., "La dueña traidora: venganzas y secuestros en las continuaciones del Amadís de Gaula",Medievalia, 32-33 (2001), pp. 24-36.

Slater, Candace, "The Romance of the Warrior Maiden: A Tale ofHonor and Shame", dins El romancero hoy, ed. S. G. Armistead et al., Madrid: Cátedra Seminario Menéndez Pidal, 1979, pp. 167-182.

Smith, Wendell, "Marital Canon-Law Dilemmas in El Libro delCauallero Zifar", La corónica, 27 (1999), pp. 187-206.

Spaccarelli, Thomas D., "The Symbolic Substructure of the Noble cuento del enperador Carlos Maynes", Hispanofila, 89 (1987), pp. 1-19.

Weissberger, Barbara, "Resisting Reader and Writers in theSentimental Romances and the Problem of Female Literacy", dinsStudies on the Spanish Sentimental Romance (1440-1550), ed. J. J. Gwara i E. M. Gerli, London: Tamesis, 1997, pp. 173-190.

 

2.2. Literatura catalana

Alemany, Rafael, "La diversitat polifònica del discurs amorós en el Tirant lo Blanc", Estudi General, 22 (2002), pp. 393-408.

Badia, Lola, "A propòsit dels models literaris lul.lians de la dona. Natana i Aloma", Estudi General, 1 (1981), pp.23-28.

Badia, Lola, "Tot per a la dona però sense la dona: notes sobre el punt de vista masculí del Tirant lo Blanc",Journal of Hispanic Research, 2 (1993), pp. 39-60.

Beltran, Rafael, "Eliseu (Tirant lo Blanc) a l'espill deLucrecia (La Celestina): retrat de la donzella com a còmplice fidel de l'amor secret", dins Miscel.lània Joan Fuster. 1, Barcelona: Abadia de Montserrat, 1989, pp. 95-124.

Beltrán, Rafael, "Las bodas sordas en Tirant lo Blanc y la Celestina", Revista de Filología Española, 70 (1990), pp. 91-117.

Beltran, Rafael, "Aspera et inurbana verba: la ira de Melibea y Carmesina y la lección desoída de Andreas Capellanus", dins Studia in honorem Germán Orduna, ed. L. Funes i J. L. Moure, Alcalá de Henares: Universidad, 2001, pp. 73-89.

Cabré, Núria, Dona i literatura. La imatge de ladona en la literatura medieval, Barcelona: Laertes, 1992.

Cacho Blecua, Juan Manuel, "El amor en el Tirant lo Blanc: Hipòlit y la Emperadriu", dins Actes del Symposion Tirant lo Blanc, Barcelona: Quaderns Crema, 1993, pp. 133-169.

Cortadellas, Anna, "Sobre certes afinitats temàtiques entre el Tirant lo Blanc i el romancer", Revista de Catalunya, 46 (1990), pp. 145-151.

Courcelles, Dominique de, "Le retour en Occident aprés l'aperte de l'empire chrétien d'Orient: un parcours au masculinet au féminin", dins Estudis crÌtics sobre el "Tirant lo Blanc" i el seu context, ed. J.-M. Barberà, Barcelona: Abadia de Montserrat, 1997, pp. 111-122.

Font i Prades, M. Teresa, "D'Anglaterra a Constantinoble: un recorregut pels personatges femenins del Tirant lo Blanc", dins Actes del IX Col.loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Barcelona: Abadia de Montserrat, 1993, vol. II, pp. 131-145.

Garriga, Carles, "Caldesa i Carmesina: Roís de Corella en el Tirant lo Blanc", dins Miscelúlània Jordi Carbonell. 2, Barcelona: Abadia de Montserrat, 1991, pp.17-27.

Grifoll, Isabel, "Per a una cosmètica del llibertí: trufes literàries al cap. CLXXXIX del Tirant lo Blanc",dins Actes del Symposion Tirant lo Blanc, Barcelona: Quaderns Crema, 1993, pp. 317-359.

Grilli, Giuseppe, "Viatges a Orient: la descoberta del cos adolescent", Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 45 (1995-1996), pp. 273-293.

Hauf, Albert G., "La dama de Rodes: tècnica i energia boccacciana en un novellino del Tirant lo Blanc", dinsMiscel.lània Joan Fuster. 8, Barcelona: Abadia deMontserrat, 1994, pp. 79-118.

Hauf, Albert G., "Manus Habent: entorn als eufemismes amorosos de tipus militar en el Tirant lo Blanc", dins Estudis crítics sobre el "Tirant lo Blanc" i el seu context, ed. J.-M. Barberà, Barcelona: Abadia de Montserrat, 1997, pp. 145-185.

Marfany, Joan Lluís, "El cavaller, la dama i el frare", dins Studia in honorem prof. M. de Riquer, IV, Barcelona: Quaderns Crema, 1991, pp. 11-24.

Martínez Romero, Tomàs, "De la comtessa de Varoic ala princesa Carmesina: per la presència de Sèneca alTirant lo Blanch", dins Estudis crÌtics sobre el"Tirant lo Blanc" i el seu context, ed. J.-M. Barberà,Barcelona: Abadia de Montserrat, 1997, pp. 285-305.

McNerney, Kathleen, "E solaçant en coses de plaer", dinsActes del Symposion Tirant lo Blanc, Barcelona: Quaderns Crema, 1993, pp. 471-483.

Menaca, Marie de, "Matière romanesque et roman de chevalerie de quelques personnages féminins dans Tirante el Blanco", Texte et Langages, 14 (1987), pp. 149-163.

Merrill, Charles J., "La Güelfa i els seus models italians", dins Actes del III Col.loqui d'Estudis Catalans a Nord-Amèrica, Barcelona: Abadia de Montserrat, 1983, pp. 159-168.

Miralles, Carles, "Raons de Mirra en boca de Carmesina", dinsMiscelúlània Jordi Carbonell. 2, Barcelona: Abadia de Montserrat, 1991, pp. 5-16.

Miralles, Carles, "La dona és el món", dins Actes del Symposion Tirant lo Blanc, Barcelona: Quaderns Crema, 1993, pp. 485-540.

Orts, Josep-LluÌs, "La mujer en la narrativa catalana medieval: una semblanza", Foro Hisp·nico, 5 (1993), pp. 45-55.

Piera, Montserrat, "Lletres de batalla de mujeres en Tirant loBlanc y Curial e Güelfa: la verbalización del discurso femenino dentro del código caballeresco", La corónica, 27 (1998), pp. 33-53.

Piera, Montserrat, "Com Tirant vencé la batalla e per força d'armes entrà en lo castell: Rape and Conquest inTirant lo Blanc", dins Actes del VIII Col.loqui d'Estudis Catalans a Nord-Amèrica, Barcelona: Abadia de Montserrat, 1998, pp. 259-280.

Renedo Puig, Xavier, "Raó i intuïció en Plaerdemavida", Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 45 (1995-1996), pp. 317-360.

Renedo Puig, Xavier, "Turpia feminarum inesta lascivarum. El joc teatral en el capítol 283 del Tirant lo Blanc", dinsActes del VII Col.loqui de la Société Internationale pour l'Éude du Théâtre Medieval, Barcelona: Institut del Teatre, 1996, pp. 209-216.

Rico, Francisco, "Caldesa, Carmesina y otras perversas", dinsPrimera cuarentena, Barcelona: El Festín de Esopo, 1982, pp. 91-93.

Rogers, Donna M., "The Marks of the Hidden Flame: Three Faces of Dido in Curial e Güelfa", Neophilologus, 80 (1996), pp. 53-60.

Romeu i Figueras, Josep, "Ficció que féu la Reprovada Viuda a Tirant. Comentaris al capítol 283 delTirant lo Blanc", dins Textos literaris catalans. Lectures i interpretacions. 1, ed. N. Garolera, Barcelona: Columna, 1994, pp. 125-138.

Ruiz-Domènec, J. E., Set dones per a Tirant, Barcelona: Columna, 1991.