Joaquim Anyó,

Tirant lo Blanch i Shakespeare:

les fonts de Much Ado About Nothing

(Alacant/Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 'Biblioteca Sanchis Guarner', 63, 2004)

[Pròleg d'AlbertHauf]

 

"Tirantlo Blanch" i "Shakespeare": les fonts de "Much Ado About Nothing"analitza, en primer lloc, les fonts en què, possiblement, esbasen les aventures de Tirant a Constantinoble. En segon lloc, repassa les fonts proposades fins ara per a la comèdia de Shakespeare. En definitiva, el nombre de coincidències que presenta la novel.la valenciana amb aquesta comèdia són clarament superiors a les que presenta amb la resta de fonts, tant pel que fa als personatges com pel que fa al text.

Joaquim Anyó i Oliver (Guadassuar, Ribera Alta, 1960) és doctor en Fiolologia Anglesa, llicenciat en Geografia-Història i professor de Valencià. Ha publicat diversos articles, en revistes com Afers, ELLC, EstudisRomànics i altres, sobre precedents (històrics i literaris) de l'episodi bizantí de Tirant lo Blanc, laf ortuna literària d'aquesta obra i sobre la connexió entre Tirantt i Shakespeare.