Josep PUJOL, La memòria literària de Joanot Martorell. Models i escriptura en el "Tirant lo Blanc", Barcelona, Curial Edicions Catalanes-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2001, 245 pp.

 

El cavaller valencià Joanot Martorell va crear amb el Tirant lo Blanc una novel.la extraordinària, que és també un inmens mosaic de materials, reminiscències i fragments extrets d'altres obres i autors, des de clàssics en traducció catalana, com Sèneca i Ovidi, fins al seu contemporani Joan Roís de Corella, passant pel mestre indiscutible Giovanni Boccaccio.

Aquest i d'altres materials, tots essencials per a la reinvenció literària del vell gènere cavalleresc, són incorporats a l'entramat textual del Tirant com a fruit de l'atracció per uns models prestigiosos i amb unes tècniques pròpies dels autors amb una formació escolar.

Aquest llibre vol satisfer bàsicament el triple objectiu de posar les bases de les concepcions literàries subjacents a la redacció de la novel.la, sistematitzar el mapa de la cultura literària de Martorell i descriure les tècniques amb què els diversos models se superposen, s'hibriden i es reescriuen literalment.

Aquesta reconstrucció de la biblioteca mental de l'escriptor, i el subsegüent recorregut per les maneres com la seva memòria culta s'actualitza en l'escriptura de la novel.la en virtut d'una concepció imitativa de la prosa literària culta, imposen una nova imatge del Tirant lo Blanc i de Joanot Martorell i, al mateix temps, permeten una més exacta situació de l'obra i de l'autor en el complex aiguabarreig cultural del segle XV.(1)

 

[De la presentació del llibre]