Suplement bibliogràfic 2007

 

ALCHALABI , Frédéric, “Des vertus des personnages du Tirant lo Blanc et de leur appétit: réflexions sur le rôle de la nourriture dans l'oeuvre de Joanot Martorell”, Langues néo-latines: Revue del langues vivantes romanes, 341 (2007), pp. 17-36.

ALEMANY FERRER, Rafael, Introducció al “Tirant lo Blanc”, Col. Essencial, 9, Alzira, Bromera, 2007, 118 pp.

BAILE LÓPEZ, Eduard, “Estudi paremiològic del Tirant lo Blanch”, en Actas del XI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (León, 20-24 de septiembre de 2005) (eds. A. López Castro - L. Cuesta Torre), Lleó, Universidad de León, vol. 1, 2007, pp. 277-285.

BELTRAN, Rafael, “Invenciones poéticas en Tirant lo Blanc y escritura emblemática en la cerámica de Alfonso el Magnánimo”, dins De la literatura caballeresca al Quijote (Actas del Seminario Internacional celebrado en Albarracín del 30 de junio al 2 de julio de 2005), coord. Juan Manuel Cacho Blecua; eds. Ana C. Bueno Serrano, Patricia Esteban Erlés, K. Xiomara Luna Mariscal, Zaragoza, Prensas Universitarias (Serie Humanidades, 61), 2007, pp. 59-93.

----, “Modalidades de la palabra en acción: narradores internos, recitaciones, rezos y conjuros en Tirant lo Blanc”, Tirant, 10 (2007), s. p.

----, “Cuentos literarios, cuentos folclóricos y otros cuentos en Tirant lo Blanc”, dins De los orígenes de la narrativa corta en Occidente, Lima, Tessel·la-Ginebra Magnolia, 2007, pp. 335-351.

----, ressenya a: Joanot MARTORELL, Tirant lo Blanc, ed. Jordi Galves, Barcelona, Edicions 62, 2005; en Tirant, 10 (2007), s. p.

BUTINYÀ, Júlia, «“Lo çucre de la saliva que dels labis de Johan en los seus era romasa”», Revista de Filología Románica , Extra 5 (2007), pp. 55-68.

CABRÉ, Lluís, “British Influence in Medieval Catalan Writing: an Overview”, en England and Iberia in the Middle Ages, 12th to 15th Century. Cultural, Literary and Political Exchanges (ed. María Bullón-Fernández), Nova York - Londres, Palgrave MacMillan, 2007, pp. 29-46.

CALVO VALDIVIESO, Laura, “Las versiones catalana y castellana de la Institutio regia de Petrarca (Familiaris, XII, 2): apuntes críticos en torno a un episodio del humanismo petrarquista en España”, en La traduzione della letteratura italiana in Spagna (1300-1939). Traduzione e tradizione del testo. Dalla filologia all'informatica. Atti del Primo Convegno Internazionale (Universitat de Barcelona, 13-16 aprile 2005) (eds. ed. a cura di M. N. Muñiz - con la collab. di U. Bedogni - L. Calvo), Col. Quaderni della Rassegna, 48, Barcelona - Firenze, Universitat de Barcelona - Franco Cesati Editore, 2007, pp. 157-174.

CAMPS PERARNAU, Susana, “Un Tirant castellà i altres llibres de cavalleries a la biblioteca valenciana de Pere Andreu Sart (València, 1512)”, Tirant, 10 (2007), s. p.

CÁTEDRA, Pedro M. - CHERCHI, Paolo, “Los Doce Trabajos de Hércules: estudio”, en Los Doce Trabajos de Hércules (Zamora, Antón de Centenera, 1483) (eds. Pedro M. Cátedra - Paolo Cherci), Santander, Universidad de Cantabria. Servicio de Publicaciones, 2007, pp. 89-196.

CONCA, Maria – GUIA, Josep, “Les unitats fràsiques del capítol 143 de Tirant lo Blanc, traducció d'una epístola de Petrarca: indexació, funció discursiva i estudi contrastiu”, Estudis Romànics , 29 (2007), pp.

MARTÍ MESTRE, Joaquim, “La formació del plural i la situació del gènere en el Curial e Güelfa dins del context del segle XV”, Caplletra , 43 (tardor, 2007), pp. 89-124.

MARTÍN, Llúcia, ressenya a: ALEMANY FERRER, Rafael, Introducció al “Tirant lo Blanc”, Alzira, Bromera, 2007; en Tirant, 10 (2007), s. p.

MARTINES, Vicent, “Ut pictura poiesis : text i imatge, mimesi i realitat quant a Tirant lo Blanc”, Caplletra, 43 (tardor, 2007), pp. 213-242.

MARTORELL, Joanot, Tirant lo Blanc, curador i versió moderna d'Anton M. Espadaler, Barcelona, Angle Editorial, 2007.

ROS LLADÓS, Sonia, “Aspectos de carácter elegíaco en el Tirant lo Blanch”, Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca, XIII, 2007-2008, pp. 91-109.

VELÁZQUEZ ELIZALDE, Alejandro, “Función y sentido de los espacios exteriores en Tirant lo Blanch: ciudades, posadas, iglesias y plazas”, Tirant, 10 (2007), s. p.

 

Curial e Güelfa

BUTINYÀ, Júlia, «“Lo çucre de la saliva que dels labis de Johan en los seus era romasa”», Revista de Filología Románica , Extra 5 (2007), pp. 55-68.

Curial & Guelfe. Eds. trad. Jean-Marie Barberà - pról. Antoni Ferrando, Tolosa, Anacharsis, 2007, 428 pp.

Curial e Güelfa. Ed. Antoni Ferrando, Tolosa, Anacharsis, 2007, 430 pp.

ESPADALER, Anton M., “Sobre el lloc i l'ocasió del Curial e Güelfa”, en El (re)descobriment de l'edat moderna. Estudis en homenatge a Eulàlia Duran (eds. Eulàlia Miralles - Josep Solervicens), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2007, pp. 221-231.

IZQUIERDO ARANDA, Teresa, “Reflexions sobre els paisatges i les escenes de vida quotidiana al Curial e Güelfa”, Tirant, 10 (1007), s. p.

MINCHIOTTI FÁBREGAS, Jorge, “A propósito del hervor clásico en el libro III de Curial e Güelfa: atisbo de una metaliteratura”, en Actas del XI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (León, 20-24 de septiembre de 2005) (eds. A. López Castro - L. Cuesta Torre), Lleó, Universidad de León. Secretariado de Publicaciones, vol. 2, 2007, pp. 881-890.

LABRADO, Víctor, “Tirant guaitava al bany de la princesa” i “Els guardians de princeses i tresors. D'Enric Valor a Joanot Martorell”, dins El segle valencià, Col·lecció Textures, núm. 16, Alzira, Bromera, 2007, pp. 95-137. [Premi Assaig Mancomunitat de La Ribera]

Esperem les vostres informacions sobre novetats bibliogràfiques de 2007

 

Acceptarem igualment noticia d’articles, notes o ressenyes publicats en 2008 o en premsa

Envieu-les: rafael.beltran@uv.es