[L'autor es planteja el problema revisar críticament la noció de "modernitat" aplicada al Tirant i ofereix la seua interpretació "actualitzada" del personatge sub conditione. Yates veu que Tirant, no només com a enamorat, és decrit per Martorell com un home feble i limitat i no com un heroi omnipotent i invulnerable. També sembla evident que Martorell desmitifica els topoi de l'amor cortès a favor del reconeixement de la "força de la libido en els afers humans". La grandiloqüència del "nivell retòric" aporta el contrapunt que possibilita el "realisme" i per això els dos vessants de la novel.la es complementen. El debat entre Ardiment i Saviesa que sostenen l'Emperadriu i Carmesina, representats de dues maneres tan contràries de prendre's els afers amorosos, constitueix un bon marc per a situar l'actitud literària de Martorell.] [BAHLM, 4 (1990) nº 185]