[Les pistes a què al.ludeix el títol són de tipus lèxic i estilístic (comparació del Tirant amb el text de les seves fonts; estudi de la combinació de sinònims, de les construccions gramaticals i els canvis estilístics). Es tracta d'una metodologia particularment productiva gràcies a l'exitència d'unes concordances de l'incunable de 1490. Galba és molt més que el revisor del text per a la impremta: ha introduït en el Tirant centenars de canvis, atribuïbles als nous gustos literaris de les acaballes de segles, que expliquen l'afirmació del colofó sobre la "quarta part" (llegiu un 25% del total) de la qual és responsable.] [BAHLM, 1992, nº 190]