Demostra, mitjançant el cotejament de passatges, que Martorell es va servir de la traducció catalana de les Històries troianes de Guido delle Colonne, feta per Jaume Conesa, com a model lingüístic i estilístic. Com que l'obra italiana es citada repetidament al Curial, Wittlin diu que "deduir que els dos autors [Martorell i l'autor de Curial] es coneixien i, fins i tot, freqüentaven, mentre escrivien les seues novel.les, no ens ha d'espavordir"

 

 

[Desenrotlla la constatació, ja indicada per Riquer, dels manlleus efectuats per Martorell sobre la versió catalana de les Històries troianes. Extrapolacions diverses de caràcter estilístic i historiogràfic] [BAHLM, 4 (1990) nº 182]