[Anàlisi dels mecanismes de la ficció en el Tirant, construïts a partir de l'amplificació de formes donades per la tradició: cròniques (Muntaner), Gui de Warwick i referències a la vida cavalleresca del segle XV.] [BAHLM, 1992, nº 189]