Després de descartar la definició de TlB com a novel.la de cavalleries, històrica, costumista, sicològica, eròtica, conclou definint-la com a novel.la total, que inclouria totes aquestes.