[Anàlisi de les intervencions de la Viuda Reposada i de Plaerdemavida des de la teoria de l'argumentació formulada per Ducrot: les marques de l'argumentació són presents en l'estructura de la frase, de manera que s'esbrinen, des de l'enunciat, les condicions de l'enunciació. Els discursos de la Viuda són més treballats que els de Plaerdemavida i cauen en la inmoralitat.]

[BAHLM, 4 (1990) nº 170]