Tracta exclusivament sobre com ha traduït Manfredi els pocs versos que figuren al Tirant. Conclou que en les solucions (llevat d'algun cas poc afortunat) són literariament molt escaients i preferibles en general a les que ofereix el traductor castellà, el qual s'inclina per la literalitat, desfent els jocs de paraules de l'original.