Anàlisi i especulació entorn de la comtessa de Vàroic, la infanta Ricomana, Carmesina, Plaerdemavida, la Viuda Reposada, Maragdina, Estefania, La bibliografia citada a les pp. 97-102 pot aclarir alguna de les claus ideològiques que guien aquest assaig interpretatiu sobre el paper de la dona en l'imaginari cavalleresc tardomedieval. [BAHLM, 1991, nº 217]