Encara que tracta TlB incidentalment, són importants la seua diefenciació entre estil de llengua erudita (que demostraria influència del Renaixement italià) i llengua popular.