[Reprenent un tema ja tractat anteriorment per S. Bosch, les possibles influències de la literatura cavalleresca àrab en el Tirant lo Blanc, l'autora conclou que troba res que vagi més enllà del paral.lelisme entre els ideals cavallerescos orientals i occidentals i la tradicional influència àrab --indirecta en el Tirant-- literatura medieval (veg., per exemple, l'episodi del filòsof de Calàbria). Si bé el coneixement que tenen els autors catalans del segle XV de la realitat mudèjar és molt fragmentari, aquest últim grup mostra un cert interés per la novel.la de cavalleries cristiana.] [BAHLM, 1992, nº 160]