[Repàs del paper de l'Islam a la novel.la de Martorell, inclòs el problema de les fonts (vegeu S. Bosch). A partir del cap. 300, la novel.la dóna un tractament molt notablement diferent als musulmans: indici probable de canvi d'autor. El conte del filòsof de Calàbria procedeix de les Mil-i-una nits, bé que a través de fonts interposades.] [BAHLM, 4 (1990) nº 155]