Identifica i reprodueix fragments en català de l'obra de Mandevilla, que corresponen a la traducció del XV, inclosos en obres franceses de C. Duret. El descobriment fa pensar que Galba va utilitzar aquesta traducció catalana, i no el text francés.