[Repàs de la informació sobre el sexe que es troba als textos de sant Vicent Ferrer i d'Eiximenis amb descripció de les línies mestres del discurs eclesiàstic sobre la qüestió de la renúncia al matrimoni cast. Funció i contingut d'alguns exemples. El discurs laic sobre el sexe i els manuals del seductor medievals. Anàlisi de les relacions Carmesina-Tirant a la novel.la de Martorell vistes des de l'òptica de les fonts citades anteriorment.] [BAHLM, 3 (1989), nº 84]