[Aspectes de Tirant com a heroi modern: en el camp militar destaca més la condició d'estrateg que la tradicional de cavaller-miles. Si bé el protagonista rep una formació cavalleresca en la línia del roman (estada a Anglaterra), a l'Imperi grec s'enfronta amb un nou tipus d'art militar, on només el seu enginy el salva de les situacions més perilloses. Amb els estratagemes l'acció esdevé més versemblant i humanitzada, malgrat algunes exageracions (el còmput dels enemics, per cas) que tendeixen a engrandir el valor de Tirant i el seu exèrcit] [BAHLM, 1991, nº 118]