[Anàlisis de les diferències entre ficció i realitat històrica en els capítols sobre les festes d'Anglaterra a la llum del contrat entre la biografia del propi autor i l'ideal cavalleresc literari.] [BAHLM, 1992, nº 118]