Identifica un llarg seguit de decasíl.labs a la lamentació de l'Emperador per la mort de Tirant (cap. 472). Després d'especular amb un manlleu corellià, es decideix per considerar el passatge com una conseqüència del ritme artificiós i llatinitzant de la "valenciana prosa".