[Consideracions al voltant del plagi de la Lamentació de Mirra que l'autor del Tirant posa en boca de Carmesina en dos moments de l'obra: quan Carmesina rebutja Tirant davant el seu pare (cap. 209) i quan es queixa de la pressumpa blasfèmia de què és objecte per part de Tirant (caps. 215-16). Es destaca també el paral.lelisme existent d'una banda, entre l'engany que permet a Mirra pujar al llit del seu pare i l'engany que porta Tirant al llit de Carmesina, i de l'altra, entre la lamentació que fa Tirant al capítol 234 i les queixes que expressa el narrador de Corella en l'inici de Lo jardí d'amor.] [BAHLM, 1992, nº 110]