[Els episodis africans, que constitueixen un 20% de la novel.la, responen a l'antic esquema de la necessària purificació interior de l'heroi després d'un error que enterboleix el seu currículum: destaca el fet que enlloc Martorell no fa consideracions a propòsit d'aquesta significació moral. Al Tirant no hi ha una culpa a netejar, només una "casualitat" que desencadena el tempora i empeny l'heroi a una mort inesperada, davant de la qual l'heroi es prepara in extremis. El comentarista troba que malgrat aquesta reducció en la moralització, els episodis africans són un llast per a la modernitat del Tirant, el qual, com va dir Joan Fuster, és "encara a la banda d'allà", és a dir medieval, per bé que presenti certs elements que són una "fidedigna i secreta premonició" de modernitat.] [BAHLM, 4 (1990) nº 113]