[Partint de la suposició que el nom del protagonista fa referència al tir al blanc, i negligint la coneguda relació amb Joan Hunyadi, es proposa una lectura de l'obra com a relat exemplar "d'un cavaller que tracta d'encertar un fitó determinat" (p. 156) i l'erra; aquest objectiu, identificat amb el summum bonum en general i amb el Graal en la tradició artúrica, Tirant no l'aconsegueix per culpa de la passió amorosa. Sobre la base estricta de la lectura i sense suport bibliogràfic ("lul.lià Arbre de batalles, p. 159), es vol reconduir a l'òptica de la novel.la de cavalleries el discurs de l'obra, com també negar-ne la modernitat (amb referències a M. de Riquer i D. Alonso). [BAHLM, 2 (1988) , nº 46]