Divertida i assenyada declaració de principis sobre els problemes i els mètodes en l'edició de textos, a propòsit de la seua edició de Tirant lo Blanc.

 

[Divulgació sobre la tasca del filòleg que fixa el text i anunci de l'edició que prepara [xxx]] [BAHLM, 4 (1990) nº 85]