Martorell crea la novel.la moderna en combinar l'exemplaritat amb la versemblança en un sol personatge. En primer lloc, aplica l'esquema, ja descobert per Llull al Blanquerna, de trasmetre la doctrina sobre un tema determinat, encarnant aquesta teoria en un model exemplar. Vincula doncs la doctrina a les accions dels personatges, però aquest esquema crea personatges utòpics i inasequibles, per la qual cosa M. introdueix "el parany historiogràfic" (presentar la ficció sota la forma de crònica, de realitat històrica), el qual comporta la necessitat de crear un personatge verídic, exemplar pel que té de modèlic, però amb flaqueses que el fan humà i tolerable.